Lenkepolitikk

Lenkepolitikk

Vår nettside og blogs inneholder hypertekstlenker til nettsteder og annen informasjon opprettet og vedlikeholdt av andre personer og organisasjoner. Disse koblingene er bare gitt for enkelhets skyld. Vi kontrollerer eller garanterer ikke nøyaktigheten, fullstendigheten, relevansen eller aktualiteten til noen opplysninger eller personvernregler som er lagt ut på disse sammenhengende nettstedene. Du bør vite at disse nettstedene kan spore besøkendes vaner.

Med mindre annet er uttrykkelig oppgitt av oss, gjenspeiler ikke hyperlinks til bestemte gjenstander deres betydning, og de er ikke en påtegning fra enkeltpersoner eller organisasjoner som sponsrer nettsteder, synspunkter som er uttrykt på nettstedene eller produktene eller tjenestene som tilbys på nettstedene.

Vi tillater koblinger til nettstedet vårt hvis de ikke innebærer en påtegning av eller tilknytning til vår nettside.

Vi vurderer vår nettside med jevne mellomrom for ødelagte eller utdaterte koblinger. Eventuelle og alle koblinger kan bli oppført, endret eller fjernet når som helst. For å rapportere problemer med koblinger på nettstedet vårt, eller for mer informasjon om denne policyen, vennligst send en e-post for å støtte [ved]flatpyramid. Com.