Bygninger 3D-modeller

Viser 1-24 av 540 resultater

On FlatPyramid Du finner en stor samling av 3D-bygninger.

Denne delen inneholder 3D-modeller av små og store hus, moderne hytter, ulike bygninger og strukturer. Du kan laste ned modeller av villaer og boliger, private hus og herskapshus. Du kan finne urbane arkitektoniske former, fler-etasjes bygninger, butikker, kontorer, kjøpesentre, jernbanestasjoner, boliger og industribygninger, fabrikker, bedrifter. Også er det gårdshus og bygninger, låger. I tillegg, i kategorien finner du 3d-modeller av virkelige hus og bygninger.

Modellene er presentert i ulike formater: max, vray, 3ds, obj, c4d, blender og andre, med teksturer og uten.

Du kan bruke dem til å lage by, for spill og reklame, for animasjon og trær.

Bygning, synonym: et hus er en type grunnbygning med lokaler opprettet som et resultat av byggeaktiviteter for å utføre visse forbrukerfunksjoner, for eksempel bo (bolig), økonomiske eller andre aktiviteter for mennesker, plassering av produksjon, lagring av produkter eller å holde dyr. Bygningen inkluderer tekniske støttenettverk og tekniske støttesystemer (utstyr). Bygningen kan også ha driftsfasiliteter i den underjordiske delen. En struktur som ikke har en luftdel er ikke en bygning.

I vitenskapelig og teknisk litteratur brukes ofte kombinasjonen av ordene "bygninger og strukturer". I denne kombinasjonen forstås "bygningskonstruksjoner" som "andre bygningskonstruksjoner som ikke er bygninger", for eksempel ingeniørstrukturer (broer, skorsteiner, master, radio- og tv-tårn, etc.), underjordiske strukturer (tunneler, underjordisk metro strukturer, tilfluktsrom og mer), minnesmerker og arkitektoniske strukturer.

Næringseiendom
Næringsbygg - brukt til å drive forretning (salg osv.). Denne bygningskategorien kan spesielt omfatte følgende undergrupper:

administrative bygninger - i dette tilfellet bygninger for kontorene til kommersielle organisasjoner og institusjoner;

shopping - bygninger (kjøpesentre, megamalls, paviljonger) for plassering av handelsbedrifter (butikker, supermarkeder, hypermarkeder);
utstilling - bygninger for utstillinger av interesse for kommersielle organisasjoner som deltar i utstillingene, samt for å drive utstillingsvirksomhet, det vil si virksomheten til å skaffe lokaler til utstillinger;

kommersiell produksjon - bygninger for lokalisering av kommersiell produksjon (fabrikker, fabrikker), det vil si brukt av produksjons kommersielle organisasjoner for produksjon av visse produkter for salg.
hjelpetjenester - bygninger for forskjellige hjelpetjenester (for eksempel garasjer for firmakjøretøy), som gir hovedaktivitetene til organisasjonseieren.

Kommersielle bygninger kombinerer ofte forskjellige av disse funksjonene. Spesielt er det ganske mange detaljhandels- og kontorbygg som brukes både til lokalisering av handelsbedrifter og for plassering av kontorer (først og fremst frontkontorer).